PRODUCTS Home Alle info die je zoekt! Het LAATSTE nieuws Diplomazwemmen Masters / Conditie Waterpolo Wedstrijdzwemmen Leden Ons clubmagazine Wat staat ons te wachten? Pers Vragen?
© De Amstel 2017-2018
Informatie voor ouders/verzorgers van diplomazwemmers, Algemeen De Amstel heeft vier zwemonderdelen: waterpolo, wedstrijdzwemmen, masterzwemmen(volwassenen) en diplomazwemmen. Elk onderdeel heeft een eigen commissie. Onze commissie bestaat uit 4 leden: Colette Lamers, Gerda Visser, Valentino van Leiden en Anne-Marie Spaargaren. We hebben momenteel 14 kaderleden (trainers) van verschillende leeftijden en met een verschillende zwemachtergrond. Het zijn allemaal vrijwilligers. Trainingstijden Maandag 18.15 tot 19.00 uur. Zwemvaardigheid 1. Maandag 18.30 tot 19.15 uur. Zwemvaardigheid 2 en 3. Maandag 19.15 tot 20.00 uur. Zwemvaardigheid 3 en conditiezwemmen. Donderdag 18.15 tot 19.00 uur. Zwemvaardigheid 1,2,3 en conditiezwemmen. Vrijdag 18.15 tot 19.00 uur. Zwemvaardigheid 1,2,3.   Zwemmers mogen twee maal per week komen trainen. Graag zoveel mogelijk op vaste dagen. Een keertje op een andere dag trainen is geen probleem. Wat doen we bij het diplomazwemmen? We zwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s, het vervolg op het zwem ABC. We zwemmen hiervoor 1 keer per jaar af, dit seizoen op 2 juli 2016. Daarnaast zijn er gedurende het seizoen nog verschillende cursussen. Dit jaar zijn dat: - Snorkelen ( de uitnodiging komt deze week) - Wakzwemmen (informatie komt in oktober, via mail) - Survival (op vrijdag vanaf eind oktober, informatie volgt) - Wereldzwemslagen (op vrijdag, eind van het seizoen) - Aquasportief (nieuw!) (op maandag, in april) - Kennismaking waterpolo (mei, meer informatie volgt tegen die tijd) Kinderen mogen aan een cursus meedoen, maar het hoeft niet. Op maandag is er de mogelijkheid om dan gewoon te trainen. Op vrijdag lukt dat waarschijnlijk niet omdat we dan minder banen tot onze beschikking hebben. Tijdelijk uitwijken naar een andere dag is dan mogelijk. Wordt de cursus gegeven op een dag dat je normaal niet zwemt, dan mag je extra komen. Aan de meeste cursussen zijn 6 euro diplomakosten verbonden. Overigens is ook het afzwemmen voor zwemvaardigheidsdiploma’s niet verplicht. Als je liever alleen traint, is dat ook mogelijk. Dan zijn er ook nog: *De clubkampioenschappen in november. Ook voor jonge diplomazwemmers. Meer informatie komt in het Zwamsteltje. Meedoen is echt heel leuk, zeker nu er ook prijzen komen voor diplomazwemmers. *De zwembrevetten in maart. We organiseren dit samen met de wedstrijdzwemcommissie. Bedoeling is om binnen een bepaalde tijd een bepaalde afstand te zwemmen als voorbereiding op wedstrijdzwemmen.  Voor brevet 1 wordt gekeken of de slagen technisch in orde zijn en gaan we proefzwemmen. Meer informatie volgt tegen die tijd. Let op: dit zijn dus niet de zwemvaardigheidsdiploma’s. *De zwemspelletjes. Samen met drie andere verenigingen wordt er een competitie gespeeld. Heel leuk voor vooral de jonge zwemmers. Meer informatie in het Zwamsteltje en binnenkort in de mail. *Vrijzwemmen. Elke donderdagavond voor een vakantie. Zwemmers mogen een of twee vriendjes meenemen of familie, mits ze een zwemdiploma hebben. Een paar belangrijke regels Graag op tijd komen maar niet te vroeg. De trainers zijn er een kwartier van te voren maar dat is om voor te bereiden, niet om zwemmers op te vangen. Vaak zijn er nog zwemlessen bezig, dan is het niet prettig als er amstelzwemmers om het bad heen rennen. Ben je een keer vroeg, wacht even in de kleedkamer, bij de douche of op de tribune. Niet bij het water! Ouders hoeven niet bij de training aanwezig te zijn. Wel graag weer op tijd op halen. Willen jullie je kinderen vragen om bij de uitgang te wachten, of als het lang duurt, weer het zwembad in te gaan naar een van de trainers? We willen zo voorkomen dat kinderen zelf op pad gaan. Natuurlijk niet rennen in het zwembad maar ook niet stoeien. De vloeren zijn echt heel glad. In de douche is het gebruik van shampoo prima, maar graag maar een klein beetje, niet een halve fles per keer. De vloer wordt hiervan erg glad. Willen jullie dit met jullie kinderen bespreken als ze zelf douchen? Overstap naar wedstrijdzwemmen Als een diplomazwemmer door wil stromen naar het wedstrijdzwemmen, gaat hij of zij eerst een paar maal meetrainen bij het wedstrijdzwemmen. De trainers kijken dan of een overstap een goed idee is en de zwemmer krijgt een idee hoe het wedstrijdzwemmen is. Als een zwemmer overstapt, betekent dit dat hij/zij op termijn wedstrijden moet gaan zwemmen. De trainers bij het diplomazwemmen letten goed op of zij mogelijke wedstrijdzwemmers in de baan hebben liggen. Daarnaast kijkt de wedstrijdzwemcommissie tijdens de clubkampioenschappen en het brevetzwemmen of er diplomazwemmers in het water liggen die zouden kunnen instromen. Natuurlijk mag je ook altijd bij ons aangeven dat je graag wil gaan wedstrijdzwemmen. We kunnen dan kijken of een overstap mogelijk is. Combinatie met waterpolo Op donderdag van 18.30 tot 1930 uur is er waterpolotraining in ons bad. Lijkt het je leuk om te waterpoloën, laat het weten, dan kan je een keer meetrainen. Omdat je voor polo een goede zwemconditie nodig hebt, zwemmen de meeste poloërs ook nog een maal per week bij het diplomazwemmen. Contact met ouders/verzorgers De informatieverstrekking aan ouders/verzorgers verloopt zoveel mogelijk via de mail. Met vragen, opmerkingen of ideeën kunnen jullie terecht bij de trainers of bij mij. Meestal ben ik maandag en afwisselend op donderdag of vrijdag aanwezig. Mailen kan natuurlijk ook: anne-marie.spaargaren@zpv-de-amstel.nl. Is een zwemmer er een keertje niet, dan hoeft dat niet door te worden gegeven, het mag natuurlijk wel. Is een zwemmer langer afwezig, dan horen we dat graag. Ouderhulp De vereniging draait op vrijwilligers. We willen ouders vragen zo nu en dan een handje te helpen. Dat kan bij het limonade schenken tijdens vrijzwemmen, het assisteren bij de zwemspelletjes of de schoonmaak van het clubhuis, maar ook bij een doe het zelf klus in het clubhuis, in de kascontrolecommissie of door het schrijven van een stukje in het Zwamsteltje. Twee maal per jaar is er de Algemene LedenVergadering, meestal in november en maart. Hiervoor krijgen jullie een uitnodiging. Ons verzoek is om daar eens te gaan kijken en mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over clubzaken. Namens de diplomazwemcommissie, Anne-Marie Spaargaren (voorzitter diplomazwemcommissie)